ที่แรกในประเทศไทยสั่งซื้อทุเรียนออนไลน์
ส่งคุณภาพทุกลูกจากสวนทุเรียนอุตรดิตถ์

h-1.jpg

วิธีการสั่งซื้อ
และจัดส่ง

h-2.jpg

ระดับความสุก
ของทุเรียน

h-3.jpg

วิธีเก็บรักษา
ทุเรียน

h-4.jpg

การรับประกัน
ทุเรียน

เลือกซื้อทุเรียนที่ต้องการ

เลือกพันธ์ทุเรียน:

หมอนทอง
หลงลับแล
หลินลับแล

เลือกราคา:


เลือกระดับความสุก:

เนื้อแน่น
กรุบกรอบ
กรอบนอก
นุ่มใน
เนื้อนิ่ม
สัมผัสนุ่ม

ทุเรียนวันนี้

ไม่เจอสินค้า...